FANDOM


Strona Nadrzędna: Pojazdy

Łódź Stacji Morskiej
Sea Station Sub
Pojazd
Użytkownik(cy) Naukowcy ze Stacji Morskiej
Funkcja(e) Transport podwodny
Status Zniszczona


Łódź Stacji Morskiej była pojazdem ewakuacyjnym.

Historia

Podczas trzęsienia ziemi Naukowcy ze Stacji Morskiej użyli jej, aby się ewakuować.

Głębinowa Drużyna Ratunkowa ATLANTYDA znalazła Łódź podczas walki z Gigantycznym Krabem. Kapitan Ace Speedman zniszczył Łódź i zbudował z jej części pułapkę na Kraba.

Pojawienia

Multimedia